นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ คณะช่างอุตสาหกรรม ระดับชั้นปวช.1 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมทำกระทง ในฐานทักษะชีวิต วิชาลูกเสือ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษายังคงรัก และ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดจนให้ความสำคัญกับวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

[จำนวนเปิดอ่าน 204 ครั้ง]