LCCT งานกิจการนักศึกษา นำโดย อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.เพ็ญนภา ศิริมังคลากุล งานชุมชนสัมพันธ์ นำนักศึกษาร่วมงานประเพณีแห่งเจ้า - ชื่อจุง - เจ้าพ่อปุนเถ้ากง และ เจ้าแม่ทับทิม ทั้งนี้เพื่อสร้างศรัทธาให้กับชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งครั้งนี้ นักศึกษา LCCT กว่า 220 คน ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
[จำนวนเปิดอ่าน 176 ครั้ง]