LCCT ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ร่วมออกศูนย์บริการชุมชน ในโครงการ fix it Center โครงการดี ๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วัดนาแก้วตะวันออก อ.เกาะคา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่านมา

[จำนวนเปิดอ่าน 177 ครั้ง]