เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 LCCT จัดงานประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2588 สาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากสมาคมชมรมผู้ปกครองและครูฯ ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมการประชุม และ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในภาคเรียนนี้ด้วยคะ
[จำนวนเปิดอ่าน 166 ครั้ง]